ماشین حساب فارکس

محاسبه‎کننده حاشیه

صفحه نمایش Margin Calculator ما مقدار مورد نیاز حاشیه برای ایجاد یک موقعیت جدید را به شما نشان می‌دهد. آگاهی از مقدار حاشیه به شما برای تصمیم‌گیری در مورد اندازه سپرده و اندازه اهرم مالی یا ضريب اعتباري تخصيص داده شده، کمک می‌کند. ضريب اعتباري تخصيص داده شده، اندازه سپرده، جفت ارز و برابری ارزی حساب خود را انتخاب کرده و بر روی دکمه ‘Calculate’ کلیک کنید تا با اوراق بهادار تراز تجاری مورد نیاز خود، معامله کنید.


محاسبه‎کننده سود

شما می‎توانید به راحتی وضعیت فعلی سود/زیان خود را از این طریق محاسبه کرده و در مورد نحوه هدایت سرمایه‎گذاری خود با توجه به این اطلاعات، تصمیم‎گیری کنید.