LimitBlog

Pristupite svim najnovijim vijestima s tržišta i važnim informacijama o ekonomskom programu putem bloga Limit Markets. Prvo pravilo ako želite da budete profesionalni investitor je da naučite kako događaji na tržištu mogu uticati na vaše trgovanje prije nego što se ti događaji dogode. Počnite čitati naše stručne procjene odmah i poboljšajte svoje strategije trgovanja.

Prednosti trgovanja na Forex tržištu

Vanberzanska tržišta (OTC) nadmašuju sva tržišta u smislu obima trgovanja i broja učesnika. Dnevno se obavi više od 8 biliona dolara transakcija.

Forex tržište je tržište koje je pod kontrolom i ne može biti izmanipulisano zbog svog obima što ga čini vrlo pouzdanim.

Veliki investitori ne mogu uništiti male investitore koristeći veće zaloge.

Razvojem interneta, Forex je u potpunosti integrisan u digitalni finansijski sastav. Za ulaganje je dovoljno imati pametni uređaj i internet.

Sa sistemom leveridža, velike se pozicije mogu dostići uz nisku cijenu. Kako rizici pozicija koje se mogu dostići padaju, mogućnost zarade raste.

Osim procesa kupovine, kupoprodajne transakcije mogu se unijeti u pozicije, i profit se može ostvariti s mogućnošću koja nije u fizičkim pozicijama. Dakle, budući da osim profita nudi i mogućnost uravnoteženja (hedging), sektor fizičkih tržišta ima mogućnost raspodjele rizika trgovanjem.

Istorija trgovanja

Istorija Forex tržišta seže iz doba barter ekonomije. U ekonomiji bartera roba je imala vrijednost robe koja se uzima kao razmjena. S kasnijim pronalaskom novca i povećanjem nacionalne i međunarodne trgovine, vrijednost robe počela je da se izražava novčanom vrijednošću. Ova situacija dovela je do potrebe da se odredi ekvivalentna vrijednost za valute različitih zemalja u međunarodnoj trgovini. Sve veći obim međunarodne trgovine u 20. vijeku donio je sa sobom određivanje valute svake zemlje u odnosu na cijene zlata. Međutim, problemi u ovom sistemu doveli su do potpisivanja Bretonvudskog sporazuma, gde su valute određene u odnosu i na zlato i na američki dolar.
 

Bretonvudski Sporazum

Valute zemalja potpisnica sporazuma i prihvatanje da odrede svoju nacionalnu valutu u skladu sa cijenama zlata počele su dobijati na vrijednosti naspram američkog dolara. Dolar je zadržao svoju validnost kao jedina nacionalna valuta koja se može konvertovati u zlato. Prema sporazumu, 1 unca zlata = 35 dolara ili 1 dolar = 0,88867 grama zlata.

Sporazum omogućava bilo kojoj zemlji mogućnost da promijeni vrijednost svoje valute u odnosu na dolar samo u slučajevima asimetričnih novčanih šokova. Stope devalvacije i revalorizacije predviđene za takva kolebanja su ograničene na 10 procenata. Preko 10 procenata se izlaže posebnom odobrenju koje se dobija od zemlje iz MMF-a.
 

Smithsonian Sporazum

Ovim ugovorom vrijednost američkog dolara smanjena je za 8 posto u odnosu na strane valute. Međutim, u kratkom vremenskom periodu utvrđeno je da stopa devalvacije američkog dolara nije dovoljna. Kao rezultat špekulativnih napada na dolar, 12. februara 1973. američki dolar je ponovo devalviran za 10 procenata. S obzirom da je ovaj potez takođe bio nedovoljan, tržište valuta bilo je primorano da se zatvori između 1. i 18. marta 1973. godine. Ponovnim otvaranjem tržišta 19. marta dozvoljeno je da azijska i evropska valuta slobodno fluktuiraju prema dolaru. Iako se u početku mislilo da je to bio samo privremeni događaj, ovo se smatra početkom novog perioda (fleksibilni kurs).

Svi ovi propisi omogućili su slobodno kretanje deviznih kurseva i sastavni su dio fleksibilnog sistema deviznih kurseva. Danas se valute mogu samostalno kupovati i prodavati valutama drugih zemalja. Ovo pozitivno utiče na efikasnost i dubinu Forex tržišta. Kao glavni učesnici Forex tržišta, gdje se strana valuta može slobodno kupovati i prodavati, mogu se navesti privatne/javne banke, centralne banke, pojedinci i kompanije koje se pokušavaju zaštititi od valutnih rizika i pojedinačni investitori koji sprovode profitne (špekulativne investicione) transakcije.
 
Preuzmite MetaTrader