Često Postavljana Pitanja

Ne možete da pronađete odgovor? Pozovite nas na +382 69 789 100 ili nam pošaljite e-mail info@limitmarkets.com

Forex (Foreign Ekchange) je najveće finansijsko i najlikvidnije tržište na svijetu koje omogućava investiranje u više proizvoda, uključujući prevashodno valute zemalja; plemenite metale poput zlata, srebra i platine; poljoprivredne proizvode - između ostalog - pamuk, kafa i kakao; metale - nikl i bakar; robe - prirodni gas i benzin; indekse zemalja i sertifikati o akcijama i CFD-ove.

Forex tržište koje je najveće i najlikvidnije tržište svijeta ima dnevni obim transakcija preko 5 biliona dolara.

Najvažnija tačka na koju treba obratiti pažnju u Forex-u je racionalno korišćenje leveridž sistema. Leveridž sistem  najveća je prednost koju vam ovo tržište nudi. Ipak, priroda sistema ne dozvoljava nam da kažemo da je kad je Forex u pitanju nema rizika. Međutim, istraživači pokazuju da je razlog gubitaka na tržištu nedostatak iskustva, velika sklonost investitora da rizikuju i velika očekivanja kada je riječ o zaradi. Osnovne i tehničke analize koje ćete moći da napravite nakon sticanja iskustva na tržištu tokom određenog vremenskog perioda, vaše strategije obuke i ličnog ulaganja otvoriće put ka vašoj zaštiti od rizika na tržištu.

Najsvojstvenija karakteristika Forex-a, koja ga razlikuje od drugih tržišta i zbog koje ga ljudi preferiraju, je leveridž. Sistem koji omogućava transakcije većeg obima sa malim kapitalom naziva se leveridž. Zahvaljujući leveridžu, investitori imaju priliku da postignu obim transakcije do određenog višestrukog iznosa koji imaju na svojim računima.

Leveridž vam omogućava da trgujete višestrukim vrijednostima svoje trenutne hartije od vrijednosti. Stoga, prije nego što započnete trgovanje leveridžom, prvo što treba da uradite je da tačno odredite stopu leveridža. Ako se visoki leveridž ne koristi pažljivo, to može dovesti do neželjenih ishoda. Transakcija se mora izvršiti s ispravnom strategijom, a da se ne zanemari činjenica da visoki leveridž predstavlja visok rizik kao i veliki profit koji bi vam mogao donijeti.

Investitori mogu pratiti sve svoje transakcije kontaktiranjem (svojih) predstavnika kupaca ili preko trgovačkih platformi.

Svako ko je zainteresovan i želi da investira na svjetska tržišta može se lako angažovati za transakcije prodaje i kupovine na Forex tržištu.

Proizvodi koji su predmet transakcija, poslovanja i pravila tržišta su različiti od proizvoda na ostalim tržištima. Stoga, prije nego što započnete trgovanje na Forex tržištu, morate biti obavješteni o radu tržišta i steći potrebnu obuku. Važno je da svi investitori koji žele da trguju na ovom tržištu započnu sa demo računom. Pored toga, oni moraju biti informisani o tržištu u smislu strategija trgovanja i praćenja tržišta. Prije ulaska na tržište, možete dobiti informacije o onlajn platformi za trgovanje , nalozima, pozicijama, hartijama od vrijednosti, profit/gubitak relacijama, uslovima trgovanja i drugim detaljima tako što ćete kontaktirati svog predstavnika. Takođe možete da prisustvujete besplatnim treninzima i vebinarima da biste razvili svoje vještine trgovanja.

Možete istovremeno da trgujete bilo kojim instrumentom preko platforme za trgovanje. Ovo je tržište koje omogućava transakcije sa mnogo različitih instrumenata poput pariteta, roba i indeksa, a na ovom tržištu možete trgovati bilo kojim proizvodom koji je pogodan za vas u pogledu sigurnosti, odnosa između zarade i rizika.

Transakcije možete vršiti po stopi leveridža 1:200 sa vašim hartijama od vrijednosti na Limit Forex-u. Na primjer, možete da postignete obim transakcije od 200 hiljada USD upotrebom leveridža 1:200 uz vašu hartiju od vrijednosti od 1000 USD.

Morate odabrati brokersku kuću koja pruža kvalitet usluge koja je najpogodnija za vas da biste mogli započeti trgovinu na ovom tržištu. Na Forex tržištu možete trgovati u bilo koje vrijeme i bilo gdje dok god imate pristup internetu.

Forex je tržište na kojem možete trgovati 24 sata, 5 dana u nedjelji.

Preuzmite MetaTrader